Tarih oluyor! Sahibinden satılık ve kiralık ev ilanları vermek yasaklandı mı? Bu kişiler artık satılık ve kiralık konut, işyeri ilanı veremeyecek!

0
304

Türkiye’de büyük sorunlar yaşanan emlakçılık sektörüne bir çeki düzen verilmesi ve belirli kurallara bağlanması hakkında yapılan yasal düzenleme için geri sayım başladı. Birçok kişi gayrimenkul satın alırken ya da kiralarken ‘sahibinden’ olmasına dikkat ediyor. Böylece arada aracılar olmadığı için ödeme kalemleri de azalıyor. Fakat artık sahibinden ilan verenler cezai yaptırımla karşılaşacak. 31 Ağustos 2020’de yürürlüğe girecek olan Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi uygulaması ile bu belgeye sahip olmayanlar kiralama ya da satış yapamayacak. 31 Ağustos 2020 tarihinin gelmesi ile birlikte konut alım satımında netleşmeye başladı. Peki Sahibinden satılık ve ilanları vermek yasaklandı mı?

Emlak sektöründe yeni bir dönem başlıyor. Sahibinden kiralık satılık daire ilanı verenlere ceza geliyor. Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi’nin 31 Ağustos 2020’de yürürlüğe girecek olmasıyla birlikte emlak satışı ve kiralamasında bir dönem sona eriyor. Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi’ne sahip olmayan işletmeler sahibinden kiralık satılık daire satışı yapamayacak. Düzenleme ile birlikte ev satışı ya da kiralaması yapacak vatandaşlarda yetki belgesi şartı aranacak. Şimdiye kadar 3 ‘te biri oranında başvuru yapılan belgeye , bundan sonra yeterli başvurunun olması bekleniyor. Ticaret Bakanlığı tarafından ilk olarak 5 Haziran 2018 tarihinde hazırlanan ancak süreçte düzenlemeler için çok kez yürürlüğe giriş tarihi ertelenen Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği için son tarih 31 Ağustos 2020 olarak duyuruldu.

YETKİ BELGESİ ZORUNLU OLACAK

Düzenleme ile birlikte ev satışı ya da kiralaması yapacak vatandaşlarda yetki belgesi şartı aranacak. Şimdiye kadar 3 ‘te biri oranında başvuru yapılan belgeye , bundan sonra yeterli başvurunun olması bekleniyor.

MEZUNİYETE GÖRE FARKLI SÜRELER

Yetki belgesi alacak vatandaşlarda en az lise mezuniyeti şartı aranacak. Lise mezunu olacaklara 12 , üniversite mezunlarına 8 ay çalışma şartı olacak.

KAYIT DIŞI YAPANLAR İLAN GİRİŞİ YAPAMAYACAK

Konut satacak, kiraya verecek vatandaşlardan yetkisi olmayanlar ilan giremeyecek. Aşa, ”İlk baskı tapu ve internet sitelerinden gelecek. Artık yetki belgesi olmadan internet sitelerine ilan girişi yapılamayacak. Eğer sahibinden ilan veriliyorsa o kişiden de vekalet veya tapu istenecek.” dedi.

FİYATLARIN DENGELENMESİ BEKLENİYOR

Konut fiyatlarında bu yöntemle biraz dengelenme yapılacağına yer verildi.

SAHİBİNDEN İLANLAR NE ZAMAN YASAKLANACAK?

Resmi Gazete’de yayımlanan erteleme kararı ile beraber söz konusu yasal değişikliğin uygulamaya giriş tarihi 31 Ağustos 2020 tarihine ertelenmişti. Yani bu tarihten sonra artık emlakçılar için önemli yasal değişiklikler resmen hayata geçirilmiş olacak.

Emlakçı yetki belgesi olmadan emlakçılık yapmaya devam eden işyerlerine 25 bin lira para cezası uygulanacak. Yeni düzenlemeler bununla da sınırlı kalmayacak ve emlakçıların en çok şikayet ettikleri konuların başında yer alan internet siteleri üzerinden yayınlanan ilanlara da sınırlama getirilecek.

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik hakkında yeni bir yasal düzenleme ve erteleme kararı alınmazsa 31 Ağustos 2020 tarihinde hayata geçirilecek.

Taşınmaz ticaretiyle iştigal edebilecek kişiler ve yetki belgesi

MADDE 5 – (1) Taşınmaz ticareti, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler veya esnaf ve sanatkârlar tarafından yapılır.

(2) Yetki belgesi, işletmenin bulunduğu yerdeki il müdürlüğü tarafından Bilgi Sistemi üzerinden verilir, yenilenir, askıya alınır ve iptal edilir.

(3) Yetki belgesi, her bir işletme için ayrı ayrı düzenlenir ve devredilemez. Bir işletmede birden fazla tacir veya esnaf ve sanatkârın taşınmaz ticareti faaliyetinde bulunması durumunda işletme adına yalnızca bir yetki belgesi düzenlenir.

(4) Yetki belgesinin geçerlilik süresi beş yıldır.

(5) Yetki belgesi işletmenin herkes tarafından kolaylıkla görülebilen bir yerine asılır.

Yetki belgesi verilmesinde aranan şartlar

MADDE 6 – (1) İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için;

a) 12 nci maddede belirtilen şartların taşınması,

b) Meslek odasına kayıtlı olunması,

c) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması,

ç) Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin bu alandaki faaliyetlerini yürütmek için görevlendirdikleri ve yetkilendirdikleri temsile yetkili kişilerinin, şubelerde ise şube müdürünün;

1) On sekiz yaşını doldurmuş olması,

2) En az lise mezunu olması,

3) İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olması,

4) Konkordato ilan etmemiş olması,

5) Kasten işlenen bir suçtan dolayı veya affa uğramış olsalar dahi devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı, hayasızca hareketler, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması,

d) Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) ulusal yeterliliğine dayalı mesleki yeterlilik belgesine sahip olması,gerekir.

(2) Bakanlık, yetki belgesi verilmesi için mesleki eğitim şartı getirmeye ve bu eğitime ilişkin usul ve esasları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerini alarak belirlemeye yetkilidir. Mesleki eğitim; Bakanlık, Millî Eğitim Bakanlığı veya Bakanlıkça uygun görülen kamu kurumları, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve mesleki yeterlilik belgesi vermeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından verilir.

Yetki belgesinin verilmesi

MADDE 7 – (1) Yetki belgesi başvurusu, yetki belgesi verilmesinde aranan şartların taşındığını gösteren belgeler ile birlikte Bilgi Sistemi üzerinden yapılır. İşletmenin 12 nci maddede belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı, başvuru tarihinden itibaren yedi gün içinde il müdürlüğü tarafından bir tutanakla yerinde tespit edilir.

(2) İlgili kurum ve kuruluşların elektronik bilgi sistemlerinden sağlanabilen belgeler, bu sistemlerden temin edilir ve işletme adına açılan dosyada diğer başvuru evrakı ile birlikte saklanır.

(3) Yetki belgesi verilmesinde aranan şartları taşıdığı anlaşılan işletmelere, başvuru tarihinden itibaren on gün içinde yetki belgesi verilir. Yetki belgesi talebi reddedilen işletmelere durum gerekçesi ile birlikte Bilgi Sistemi üzerinden bildirilir.
Kaynak:TAKVİM